ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน มีนาคม 2561

Mar 28, 2018        View 559ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน มีนาคม 2561 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยมี คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา เป็นประธานการประชุม
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม GS1 - 3 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯ สิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date