เชิญเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct ครั้งที่ 1 - 2561

Apr 04, 2018        View 330ประชุมเรื่อง : เชิญเข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ OECD Fostering Responsible Business Conduct ครั้งที่ 1 - 2561 วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date