ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุม ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

Apr 18, 2018        View 409

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 , การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประชุมเรื่อง : ประชุมเตรียมการภาคเอกชน สำหรับการประชุม ร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 17.00 น. 
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date