ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2/2561

Apr 03, 2018        View 384

แรงงาน , ผู้ประกอบการ , ผลกระทบค่าจ้าง , ค่าจ้างประชุมเรื่อง : ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติมให้กับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุม

สถานที่ : ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date