ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 2/2561

Apr 24, 2018        View 331

คณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคีประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 2/2561 ได้กำหนดมีขึ้นใน วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date