พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้าง

Apr 18, 2018        View 377

การพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงประชุมเรื่อง : เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขงล้านช้าง และบันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน  

สถานที่ : ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date