ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2561

Apr 25, 2018        View 336

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.
 
สถานที่ : ห้องประชุม 2307 ชั้น 3 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าฯ


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date