ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 3/2561

Jun 11, 2018        View 238ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561
 
สถานที่ : ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date