ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561

Jun 11, 2018        View 393ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 4/2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. 

สถานที่ : ณ ห้อง GS1 room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date