ประชุมหารือการดำเนินงาน คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3

May 07, 2018        View 266เรื่องประชุม : ประชุมหารือการดำเนินงาน คณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้อง Rama IV โรงแรมดุสิตธานี (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date