การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

May 08, 2018        View 322

เศรษฐกิจ , การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์: นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม และมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเข้าร่วมประชุม

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date