ประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม เรื่อง "การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ: การตรวจสอบความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโลก"

May 18, 2018        View 303ประชุมเรื่อง: เตรียมการเป็นเจ้าภาพร่วมในการประชุม เรื่อง "การประกอบธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ: การตรวจสอบความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานโลก" ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. 

สถานที่: ณ ห้องประชุม 2307 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date