งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Jun 01, 2018        View 35ประชุมเรื่อง: งานสัมมนาวิชาการระดับชาติ การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 1 มิถุนายน 2561

สถานที่: โรงแรมเพนนินซูล่า กทม.

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date