เตรียมการจัดประชุม ASEAN-BAC และการประชุมอื่นๆ ในปี 2562

May 22, 2018        View 304ประชุมเรื่อง: เตรียมการจัดประชุม ASEAN-BAC และการประชุมอื่นๆ ในปี 2562 โดย Executive Director of ASEAN-BAC Secretariat วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30-16.00 น.

สถานที่: ณ ห้อง Board Room 1 ชั้น 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date