ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME

Jun 19, 2018        View 259ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME  จัดขึ้นในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่: ณ ห้อง GS1 Room 2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date