ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน กรกฎาคม 2561

Jun 28, 2018        View 245ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวาระ กกร. เดือน กรกฎาคม 2561 จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
สถานที่: ณ ห้องประชุม GS1-2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date