ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับบาห์เรน (ระดับรัฐมนตรี)

Jul 05, 2018        View 246ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมตามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับบาห์เรน (ระดับรัฐมนตรี) จัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.  สถานที่: ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date