ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเห็นของ กกร. ต่อ CPTPP ครั้งที่ 2

Jul 02, 2018        View 247ประชุมเรื่อง: ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเห็นของ กกร. ต่อ CPTPP ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.
 
สถานที่: ณ ห้อง GS1 Room 2 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date