ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME ครั้งที่ 2

Jul 12, 2018        View 263ประชุมเรื่อง: ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำบัญชีเล่มเดียวของ SME ครั้งที่ 2  ที่จะจัดขึ้นในเป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. สถานที่: ณ ห้องบอร์ดรูม 5 ชั้น 3 ศูนย์ประชุมฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยActivities กกร.


Topic

Begin Date

End Date