ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2561

Oct 25, 2018        View 159ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคี ภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 3/2561 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ  อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date