ประชุมคณะทำงานย่อย ด้าน business requirement & Policy ครั้งที่ 2/2561

Oct 10, 2018        View 141ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงานย่อย ด้าน business requirement & Policy ครั้งที่ 2/2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น.
 
สถานที่ : ณ ห้องประชุม Boardroom 3 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date