ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 6/2561

Oct 09, 2018        View 116ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอาเซียนภาคเอกชนปี 2562 ครั้งที่ 6/2561 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 - 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม Board Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date