ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดตั้ง กกร.จังหวัด / กกร.กลุ่มจังหวัด / กกร.ภาค ครั้งที่ 3/2561

Oct 18, 2018        View 100ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาการจัดตั้ง กกร.จังหวัด / กกร.กลุ่มจังหวัด / กกร.ภาค ครั้งที่ 3/2561 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 3201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date