ประชุมหารือการใช้งาน BizConnect Application เพื่อสนับสนุนการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน และอื่นๆ

Nov 07, 2018        View 90ประชุมเรื่อง : ประชุมหารือการใช้งาน BizConnect Application เพื่อสนับสนุนการจัดงานอาเซียนภาคเอกชน และอื่นๆ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00 – 12:00 น. สถานที่ : ณ ห้องประชุมรองต้น ชั้น 25 (สสปน.) อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date