ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ครั้งที่ 4/2561

Nov 08, 2018        View 191ประชุมเรื่อง : ประชุมคณะทำงาน กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ครั้งที่ 4/2561 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 - 11.30 น.

สถานที่ : อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date