การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2562

Feb 06, 2019        View 464กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 2 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์  2562 เวลา 08.00-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : ณ ณ ห้องรอยัล มณียา B โรงแรมเรเนซองส์


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date