การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ 5/2562

May 08, 2019        View 991กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 5 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม :  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date