การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 7/2562

Jul 10, 2019        View 576กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 7 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม :  ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date