การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2562

Aug 07, 2019        View 1106กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 8 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date