การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน กันยายน ครั้งที่ 9/2562

Sep 04, 2019        View 415กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 9 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 กันยายน  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date