การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน ตุลาคม ครั้งที่ 10/2562

Oct 02, 2019        View 97กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 10 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 ตุลาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date