การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ประจำเดือน ธันวาคม ครั้งที่ 12/2562

Dec 04, 2019        View 973กิจกรรม กกร.
 
ประชุมคณะกรรมการร่วมฯ (กกร.) ครั้งที่ 12 : มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 4 ธันวาคม  2562 เวลา 08.30-12.00 น.
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 
สถานที่ : Renaissance Hotels
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date