ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform

Jan 08, 2019        View 920กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน กกร. เพื่อผลักดัน Regional Digital Trade Platform มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม Boardroom 2 ชั้น 3 โซนซี ศูนย์ฯสิริกิติ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date