ประชุมคณะทำงาน Climate Change ครั้งที่ 1/2562

Jan 30, 2019        View 923กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะทำงาน Climate Change ครั้งที่ 1/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2307 อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date