กกร.มอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ "ปาบึก"

Jan 07, 2019        View 870กิจกรรม กกร.
 
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562  สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุ "ปาบึก" แก่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมาตรี จำนวน 2,000,000 บาท ผ่านรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date