ประชุม Working Team การจัดงาน ASEAN 2019 ครั้งที่ 2/2562

Jan 11, 2019        View 724กิจกรรม กกร.

ประชุม Working Team การจัดงาน ASEAN 2019 ครั้งที่ 2/2562 จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้อง GS-1 Room 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date