งานเสวนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ”

Mar 14, 2019        View 238กิจกรรม กกร.

งานเสวนา “มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชี ให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” มีกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date