ประชุม 1st 2019 GMS-BC Board of Directors' Meeting

Mar 13, 2019        View 246กิจกรรม กกร. ประชุม  1st 2019 GMS-BC Board of Directors' Meeting  มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 - 11:30 น. ณ  ADB Resident Mission นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว  โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference กับประเทศอื่นๆ อีก 5 ประเทศที่ ADB Resident Mission เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมาของ GMS-BC นำเสนอรายงานการเงิน รวมถึงหารือการดำเนินงานตาม GMS-BC Action Plan 2018-2022

  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date