ประชุม GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 2/2562

Apr 30, 2019        View 1107กิจกรรม กกร.

ประชุม GMS-FRETA (Thailand) ครั้งที่ 2/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. สถานที่รอยืนยัน

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date