มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร

Apr 26, 2019        View 971กิจกรรม กกร.

มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่

นครสวรรค์ 

นครราชสีมา ณ โรงแรมสีมาธานี

ภูเก็ต ณ โรงแรมบูกิตตา โฮเทส แอนด์ สปา  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date