มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร

Apr 30, 2019        View 1039กิจกรรม กกร.

มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ภายใต้ความร่วมมือ 5 หน่วยงานพันธมิตร มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ เมืองทองธานี กทม.  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date