ประชุม Working Team จัดงาน ABIS ครั้งที่ 4

Jul 02, 2019        View 432กิจกรรม กกร.

ประชุม Working Team จัดงาน ABIS ครั้งที่ 4 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00 น. ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date