ปฐมนิเทศ การจัดตั้ง กกร.กลุ่มจังหวัด

Jul 19, 2019        View 1431

กลุ่มจังหวัด , เอกชน , การจัดตั้ง กกร.จังหวัด , งานปฐมนิเทศ , กกรกิจกรรม กกร.
ปฐมนิเทศ การจัดตั้ง กกร.กลุ่มจังหวัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน กกร. และ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวต้อนรับ และ มอบนโยบาย 
 


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date