ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 2/2562

Aug 05, 2019        View 509กิจกรรม กกร.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสภาธุรกิจระดับทวิภาคีภายใต้กรอบ กกร. ครั้งที่ 2/2562 มีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 5 สิงหาคม เวลา 10:00-12:00 น. ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date