ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2562

Aug 14, 2019        View 617

ภาครัฐ , ภาคเอกชน , กกร. , รองนายกรัฐมนตรี , กรอ. พาณิชย์กิจกรรม กกร. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อหารือประเด็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date