การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

Apr 03, 2018        View 73ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date