การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

May 07, 2018        View 404ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ ห้องนภาลัยรูม โรงแรมดุสิตธานี


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date