การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

Jun 05, 2018        View 354

ประชุม กกร.ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสมาคมธนาคารไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date