การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

Oct 02, 2018        View 214ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date