การประชุมคณะกรรมการร่วมฯ กกร. ประจำปี 2561

Nov 06, 2018        View 143ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561
 
ประธานที่ประชุม : ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สถานที่ : ณ โรงแรมดุสิตธานี


  Gallery
Activities กกร.


Topic

Begin Date

End Date